26 มกราคม 2562 เช้านี้ จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่สีแดง เผชิญฝุ่นต่อเนื่อง

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/277260

สภาพอากาศ ริมถนนพระราม 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จับตัวรวมกับหมอกจำนวนมาก ซึ่งทำให้บริเวณของอำเภอเมืองสมุทรสาครโดยเฉพาะริมถนนพระราม 2 มีฝุ่นละอองขนาดเล็กสะสมตั้งแต่ช่วงเช้ามืด ช่วงเช้ากรมควบคุมมลพิษรายงานว่า ริมถนนพระรามที่ 2 มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) สูงถึง 229 ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก โดยจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีค่าฝุ่นสะสมสูงสุดในขณะนี้ ขณะที่พ่อค้าแม่ค้า รวมไปถึงวินมอเตอร์ไซค์ ที่ต้องใช้ชีวิตไม่ต่ำกว่า 12 ชม.ในพื้นที่สีแดง ในแต่ละวันพวกเขาเล่าว่า ต้องเผชิญกับฝุ่นพิษ มานานต่อเนื่องหลายสัปดาห์ และต้องการให้ทางจังหวัดสมุทรสาคร เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหา และอันตรายของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่จะมีผลกระทบกับสุขภาพรวมไปถึงแจกหน้ากาก N95 ให้ทั่วถึงด้วย เพราะประชาชนหลายคนยังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงและยังมองเรื่องฝุ่นเป็นเรื่องปกติถนนพระราม 2 นับว่ามีรถบรรทุกรถขนส่งขนาดใหญ่วิ่งสัญจรไปมาตลอด 24 ชม.เนื่องจากว่าเป็นเส้นทางสายหลักที่มุ่งหน้าสู่ภาคใต้ เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหลายขนาด ห้างสรรพสินค้า และแหล่งชุมชน มีรถสัญจรผ่านจำนวนมาก และถือว่าเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าที่สำคัญของประเทศ ดังนั้นปริมาณรถยนต์บรรทุกที่ใช้น้ำมันดีเซลจำนวนมากที่มารวมตัวกันอยู่บริเวณนี้ทำให้เกิดการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ตลอดเวลาซึ่งร้อยละ 80 ที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นสะสมในสมุทรสาคร เนื่องจากว่ามีการก่อสร้างขยายถนน ทำให้บางจุดมีรถชะลอตัวสะสมมากถึง 10 กม.